SERVICII DE SECURITATE

• PAZA – PROTECTIE CU AGENTI DE SECURITATE •
• INSTALARE SISTEME DE SECURITATE •
• PROIECTARE SISTEME DE SECURITATE •
• PROIECTARE SISTEME ANTIINCENDIU •
• ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICA •
• INTRETINERE STINGATOARE •
• INSOTIRE SI PAZA A TRANSPORTURILOR DE VALORI •
• PREGATIRE CONTINUA A PERSONALULUI DE PAZA •
(cf. art. 44(4), HG 301/2012, modif. prin HG 1002/2015)